4.2 هزار دنبال‌ کننده
2.4 میلیون بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

گناه های ذهنی! | علیرضا پناهیان

23.3 هزار بازدید ۶ روز پیش

جلسه نهم | کنترل ذهن در مسیر تقرب

3.8 هزار بازدید ۱ هفته پیش

گذشتن از اسماعیل های زندگی

1.9 هزار بازدید ۱ هفته پیش

جلسه هشتم | کنترل ذهن در مسیر تقرب

3.1 هزار بازدید ۱ هفته پیش

اهل بیت؛ مظهر مهربانی خدا

1.4 هزار بازدید ۱ هفته پیش

جلسه ششم | کنترل ذهن در مسیر تقرب

3.6 هزار بازدید ۲ هفته پیش

جلسه چهارم | کنترل ذهن در مسیر تقرب

1.2 هزار بازدید ۲ هفته پیش

جلسه سوم | کنترل ذهن در مسیر تقرب

4 هزار بازدید ۲ هفته پیش

جلسه دوم | کنترل ذهن در مسیر تقرب

2.1 هزار بازدید ۲ هفته پیش

فرعون های کوچک! | علیرضا پناهیان

4.3 هزار بازدید ۲ هفته پیش

جلسه اول | کنترل ذهن در مسیر تقرب

5.8 هزار بازدید ۳ هفته پیش

اهل مسابقه هستی؟! | علیرضا پناهیان

5.3 هزار بازدید ۳ هفته پیش

تیغ دو دَم! | علیرضا پناهیان

6.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

وقتی به خدا شک می کنیم ...

10.7 هزار بازدید ۲ ماه پیش

مثل بقیه نباش!

7 هزار بازدید ۲ ماه پیش

دل نازک‌تر از مادر

8.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر