652 دنبال‌ کننده
13 میلیون بازدید ویدیو

آموزش بچه داری

بازی

نی نی بان
439 بازدید ۲ سال پیش

گریه نوزاد،

نی نی بان
1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

نگهداری

نی نی بان
727 بازدید ۳ سال پیش

نگهداری نوزاد، هفته اول

نی نی بان
4.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

آداب گرفتن ناخن نوزاد

نی نی بان
3.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

گریه نوزاد

نی نی بان
1.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

وزن گیری نوزاد

نی نی بان
2.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

گرفتن ناخن نوزاد

نی نی بان
2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

حرکت های نوزاد

نی نی بان
2.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش بغل کردن نوزاد

نی نی بان
4.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

غذاهای ممنوع برای نوزاد

نی نی بان
1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش خواباندن بچه

نی نی بان
2.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش بازی با نوزاد

نی نی بان
5.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش پوشک کردن نوزاد

نی نی بان
22.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش حمام کردن نوزاد

نی نی بان
29.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش مهارت های والدین

نی نی بان
2.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

پدر و مادرهای بد

نی نی بان
7 هزار بازدید ۴ سال پیش

طریقه شپش زدایی

نی نی بان
72.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

طریقه بستن آغوشی نوزاد

نی نی بان
10.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

نحوه بستن آغوشی نوزاد

نی نی بان
21.3 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر