498 دنبال‌ کننده
12.5 میلیون بازدید ویدیو

آموزش بچه داری

بازی

نی نی بان
425 بازدید ۲ سال پیش

گریه نوزاد،

نی نی بان
1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

نگهداری

نی نی بان
709 بازدید ۲ سال پیش

نگهداری نوزاد، هفته اول

نی نی بان
4.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

آداب گرفتن ناخن نوزاد

نی نی بان
3.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

گریه نوزاد

نی نی بان
1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

وزن گیری نوزاد

نی نی بان
2.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

گرفتن ناخن نوزاد

نی نی بان
2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

حرکت های نوزاد

نی نی بان
2.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش بغل کردن نوزاد

نی نی بان
4.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

غذاهای ممنوع برای نوزاد

نی نی بان
1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش خواباندن بچه

نی نی بان
2.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش بازی با نوزاد

نی نی بان
5.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش پوشک کردن نوزاد

نی نی بان
20.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش حمام کردن نوزاد

نی نی بان
28.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

آموزش مهارت های والدین

نی نی بان
2.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

پدر و مادرهای بد

نی نی بان
6.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

طریقه شپش زدایی

نی نی بان
72.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

طریقه بستن آغوشی نوزاد

نی نی بان
10.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

نحوه بستن آغوشی نوزاد

نی نی بان
21 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر