لاروا فصل 1 قسمت 2

4,139

زیر یک دریچۀ تخلیۀ فاضلاب، در زیر زمین، جایی که بسیاری از عابرین پیاده، بی توجه آشغالهای کوچک خود را از لای میله های آهنی آن به پایین می اندازند، دو حشرۀ کوچک لارو زندگی می کنند.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده