از بن بست برگزیت تا اعاده حیثیت بریتانیایی ها با فینالی تمام انگلیسی

1,086

فوتبال 120- از بن بست برگزیت تا اعاده حیثیت بریتانیایی ها با فینالی تمام انگلیسی در لیگ قهرمانان اروپا (98/3/9)

سایت طرفداری
سایت طرفداری 3.1 هزار دنبال کننده