آیا انتشار تصاویر خرابه هایی در مریخ نشانه ای از تمدن فرازمینی است ؟

468
وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.3 هزاردنبال‌ کننده

مِرّیخ یا بَهرام چهارمین سیاره در منظومه شمسی است که در مداری طولانی‌تر و با سرعتی کمتر از زمین به دور خورشید می‌چرخد. هر یک بار گردش این سیاره به دور خورشید معادل ۶۸۷ شبانه‌روز زمین به درازا می‌کشد و طول شب و روز نیز از کرهٔ زمین کمی طولانی‌تر است

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.3 هزار دنبال کننده