ماموگرافی

1,446
نی نی بان
نی نی بان 740 دنبال‌ کننده

ماموگرافی چیست؟ آیا ماموگرافی درد دارد؟ ماموگرافی غربالگری بستگان برای چه افرادی ضرورت دارد؟

نی نی بان
نی نی بان 740 دنبال کننده