میکس جیمین تقدیم به بهترین آجیم درسا

154

درسا عاشقتم

۳ هفته پیش
# jimin
army_kookie
army_kookie 75 دنبال کننده
iam jimins love❤

iam jimins love❤

3 هفته پیش
مبارکش
army_kookie

army_kookie

3 هفته پیش
خواهش.میخواستم یه جوری بگم که عاشقتم.
army_kookie

army_kookie

3 هفته پیش
بیا تو همون آیکون
army_kookie

army_kookie

3 هفته پیش
خب مرسی
❤j hope & jimin❤

❤j hope & jimin❤

3 هفته پیش
فقط گفتم مبارکش همین o_O
army_kookie

army_kookie

3 هفته پیش
مگه بهت نگفتم نیا تو این؟
❤j hope & jimin❤

❤j hope & jimin❤

3 هفته پیش
مبارکش باشه