نگاهی به تمام رکوردشکنی های Avengers: Infinity War

7,816

Avengers: Infinity War هر روز در حال شکستن رکوردهای بیشتر است و این پرونده ی ویدیویی، تمام رکوردشکنی های انجام شده توسط اثر جدید مارول تا انتهای دومین هفته ی اکرانش را مرور می کند. www.zoomg.ir