اکوی قلب جنین

483

اکو قلب جنین یا نوار قلب جنین تستی مشابه با سونوگرافی است. این آزمایش به پزشک اجازه می دهد تا ساختار و عملکرد قلب کودک متولد نشده ی شما را بهتر بررسی کند. 

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده