در مسیر اربعین | خادمین ماه 6 | سعادت جز خدمت به خلق خدا نیست

7,108

محمد نامداری دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی | گفت و گو درباره ی حس امنیت در بین الحرمین در سفر کودکی تا تحول و تاثیر سفر اربعین در زندگی شخصی

ایسکانیوز
ایسکانیوز 962 دنبال کننده
آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی