رفتار والدین با کودک لجباز

719

والدین معمولا در مواجه با لجبازی کودکان با شکست مواجه می شوند. اول علت را شناسایی کنید و بعد با راه های ارائه شده اقدام به رفع لجبازی کودکانتان کنید.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده