پنج تریلر برتر بازی های ویدیویی در نسل هفتم کنسول ها

4,146

در این ویدیو از پنج تریلر برتری گفته ایم که با هر سکانسی که داشتند، توانستند دل خیلی از بازیکنان را به دست بیاوردند. تریلرهایی از سری بازی های Gears of War، Assassin's Creed، Dark Souls ، کسلوینیا و World of Warcraft.

Mohammadgame12

Mohammadgame12

11 ماه پیش
ezio عالیه