رام کردن بازار سرکش

11,487
ایرنا
ایرنا 1.3 هزاردنبال‌ کننده

دولتی ها و مجلسی ها برای بازار خودرو چه برنامه ای دارند؟

ایرنا
ایرنا 1.3 هزار دنبال کننده