چه کسانی باید ای وی اف کنند

499

IVF یک روش درمان باروری است که در طی آن اسپرم مرد و تخمک زن در خارج از بدن در محیط آزمایشگاه در ظرف مخصوص در کنار هم گذاشته شده تا با یکدیگر لقاح پیدا کنند.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده