تعداد سونوگرافی غربالگری

1,280
نی نی بان
نی نی بان 1.2 هزار دنبال‌ کننده

مهمترین غربالگری جنین در دوران بارداری دارای دو مرحله است. یکی از 11 تا 13 هفتگی که سونوی NT نامیده می شود و چین پشت گردن و استخوان بینی در آن اندازه گیری و سایز زده می شوند که البته با آمایش مخصوص به خود همراه است و این آزمایش ریسک ناهنجاری های کروموزومی و ژنتیکی را تعیین میکند. غربالگری دوم که در سن 17 تا 19 هفته انجام میگیرد و ناهنجاریهای جسمی جنین در آن مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت نرمال بودن این دو غربالگری تقریبا می توانید از سلامت جنین خود آسوده خاطر باشید.

نی نی بان
نی نی بان 1.2 هزار دنبال کننده