کرامت حضرت معصومه(س) به مرحوم آیت الله مرعشی نجفی

5,446

کرامت حضرت معصومه(س) از قول مرحوم آیت الله مرعشی نجفی - از زبان فرزند معظم له