مرکز باروری و درمان ناباروری مام

252

تجهیزات مرکز مام بر اساس نظرات مدیر گروه بخش ها و با همکاری اقای دکتر طلوع (دارای دکتری تجهیزات پزشکی و مدیر عامل شرکت کارامد ) که از حرفه ای ترین متخصصان تجهیزات پزشکی در منطقه میباشد انتخاب شده است.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده