ترجمان باران

1,122

برجان خسته من، جانا دمی نظر کن/ ای ترجمان باران، برخاک من گذر کن/ خواننده : حسام الدین سراج/ شاعر: عبدالمحمد مقتدایی// این ویدیو را برای مشتاقان زیارت حضرت رضا(ع) بفرستید/ کاری از گروه تولید محتوای فضای مجازی حرم رضوی// در پیام رسانهای ایرانی @Razavi_TV