جعبه گشایی نسخه کالکتور بازی Batman: Arkham Origins

16,685

در این جعبه گشایی به سراغ نسخه کاکتور بازی Batman: Arkham Origins رفته ایم تا نگاهی را به این نسخه زیبا بی اندازیم. www.zoomg.ir

آرین نوقی

آرین نوقی

5 ماه پیش
سلام این رو از کجا میتونم تهیه کنم؟