گرافیک فیفا 17 مقابل فیفا 18

1,767

در این ویدیو نشان داده شده که گرافیک فیفا 18 چقدر بالاتر از فیفا 17 است.

سافت ویدیو
سافت ویدیو 16 دنبال کننده