می دانستی لبانم تصنیف نقاشی میکند

5,956

دومین شعر خوانی نوید نوروزی در رادیوترانزیست - رادیو ترانزیست را هر هفته دوشنبه شب ها راس ۱۱ شب بصورت زنده از آپارات تماشا کنید