در آغوش گرفتن نوزاد، محکم بگیریم/ کلیپ

510

اصول درآغوش گرفتن صحیح نوزادان چیست چگونه باید آن ها را بغل کنیم تا آسیبی به آن ها وارد نکنیم.وقتی او را بلند می کنید که بغل کنید یا زمانی که مراقب سر بچه هستید، هیچ آسیبی به او نمی رسد.

نی نی بان
نی نی بان 498 دنبال کننده