سونو آنومالی ضرورت دارد؟

213

در سونوگرافی آنومالی ، تک تک اعضای حیاتی جنین مثل قلب و مغز و کلیه و معده و ...بررسی میشود تا طبیعی بودنشان تایید شود. در کل هر گونه ناهنجاری را در بدن جنین مشخص میکند. مثلا سوراخهای قلب، بطن های مغز و ... را هم چک میکند.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده