مستند«جواد معصومه» -مستندی جالب از ارادت به حضرت معصومه علیهاالسلام

735

مستند «جواد معصومه» - مستندی از ارادت یکی از عاشقان حضرت معصومه علیهاالسلام -- اهدایی هنرمند ارجمند احمد نامداری