✅ یا امام رضا، کی میگه که شما دیگه شفا نمیدین ؟؟؟

880

فیلم کامل داستان شفا گرفتن کودک سرطانی زرندی که در برنامه زیر سایه خورشید امسال (تابستان 98) در امامزاده حمزه زرند از زبان خودش و صابر خراسانی نقل شد.

JOURNEY OF LOVE ✅
JOURNEY OF LOVE ✅ 139 دنبال کننده