زوم کست: تفاوت راندمان کارت های گرافیک سری GTX و RTX

5,051

چرا انویدیا در نامگذاری سریِ جدید کارت های گرافیکِ خود سنت شکنی کرد و چه قابلیت هایی باعثِ تمایز سری RTX از GTX می شود؟