این دیگه شکار نیست باید گفت قتل عام وحشیانه نهنگ ها در دانمارک

1,268
خبرازما
خبرازما 111 دنبال‌ کننده

این دیگه شکار نیست باید گفت قتل عام وحشیانه نهنگ ها در دانمارک

خبرازما
خبرازما 111 دنبال کننده