وعده ای که پیامبر (ص) برای زیارت امام رضا علیه السلام داده اند

2,254

یک روایت برای گرفتارها و جاجتمندها که پناه آوردند به حرم امام رضا علیه السلام، چقدر خوب است زیارت امام رضا (ع) - گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست