فیلم های کارگردانان بزرگ جهان در سال ۲۰۱۸

8,068

از بهترین کارگردان قرن ۲۱ از نگاه وب سایت متاکریتیک یعنی آلفونسو کوآرون تا استیو مک کوئین؛ نگاهی به فیلم های کارگردانان بزرگ جهان در سال ۲۰۱۸. https://www.zoomg.ir

دل - فصل 1 قسمت 1
%92
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 50 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 1