نحوه اطلاع از مشخصات پردازنده های اینتل Intel CPU

164

در این ویدئوی آموزشی با استفاده از نرم افزار Intel(R) Processor Identification Utility مشخصات پردازنده اینتل سیستم قابل مشاهده و دسترسی خواهد بود.

آموخت
آموخت 15 دنبال کننده