بی حسی موضعی در زایمان طبیعی

2,443
نی نی بان
نی نی بان 1.2 هزار دنبال‌ کننده

 بسیاری از مادران از متخصص زنانشان یا از پرسنل بیمارستان سؤال می‌کنند که شما سزارین را با بی‌حسی انجام می‌دهید یا با بی‌هوشی انجام می‌دهید؟! شما باید مسئله روش بی‌ حسی را از متخصص بیهوشی‌تان سؤال کنید.

نی نی بان
نی نی بان 1.2 هزار دنبال کننده