سونوگرافی انتی برای چیست؟

470

یکی از تست های غربالگری که برای مادران باردار در هفته یازدهم تا چهاردهم بارداری توصیه می شود، سونوگرافی NT می باشد. NT مخفف nuchal-translucencyبه معنای فضای شفاف پشت گردن است.

نی نی بان
نی نی بان 498 دنبال کننده