آموزش مراقبت از بدن به کودکان

6,525

باید به کودکانمان راه های مراقبت از بدنشان را آموزش دهیم تا نسبت به امن نگه داشتن آن آگاهی کامل داشته باشند.

نی نی بان
نی نی بان 498 دنبال کننده
وبسایت الفبا

وبسایت الفبا

1 سال پیش
چرا سرقت می کنید؟ استفاده از زحمات دیگران دزدی آشکار است و دزدها صلاحیت تربیت کودکان را ندارند. این ویدئو محصول الفباست و نسخه اصل را آن در این آدرس می توانید ببینید: www.alephba.org