نماهنگ بسیار زیبای "غم جانسوزعاشورا" با صدای غلام کویتی پور

47,485

نماهنگ بسیار زیبای "غم جانسوزعاشورا" با صدای غلام کویتی پور، تهیه شده توسط معاونت فضای مجاری صدا و سیمای مرکز همدان