عصبانیت کودکان خردسال بدون هیچ دلیلی

1,392
نی نی بان
نی نی بان 1.2 هزار دنبال‌ کننده

کودکانی که مدام عصبانی می شوند را می توان کنترل و درمان کرد اول باید به دنبال علت آن بود که معمولا بخاطر عدم توجه والدین به آن ها این رفتار را از خود نشان می دهند.

نی نی بان
نی نی بان 1.2 هزار دنبال کننده