کورس Network+ - تمرین زیرنویس CIDR بیشتر است

37
برسین آهنگر
برسین آهنگر 10 دنبال‌ کننده

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-comptia-network-n10-007-cert-prep-3-the-world-of-tcp-ip/