علائم افسردگی در زنان

117

از هشت زن، یک زن در طول دوران حیات خود، افسردگی را تجربه خواهد کرد. بدانید که تنها نیستید. خیلی مهم است که در مورد نشانگان و علائم افسردگی در زنان بدانید.

نی نی بان
نی نی بان 552 دنبال کننده