هفته نامه ویدیویی ۷۹: اولین اطلاعات Devil May Cry 5

8,320

در هفتاد و نهمین هفته نامه ویدیویی زومجی، از اولین اطلاعات بازی Devil May Cry 5 می گوییم و سری هم به بازی بعدی استودیو رمدی می زنیم. www.zoomg.ir