جعبه گشایی نسخه محدود بازی Dark Souls 2

9,868

در جعبه گشایی یا همان آنباکسینگ جدید زومجی به سراغ یک نسخه خیلی کمیاب از بازی Dark Souls 2 رفته ایم.