زانوی نوزاد

457

وقتی نوزاد به دنیا می اید زانو ان یک روند فیزیولوژی و خاص را طی می کند. این روند زانو بسیار طبیعی بوده و هیچ گاه نیاز به رفتن پزشک نیست.

نی نی بان
نی نی بان 498 دنبال کننده