واکسیناسیون نوزاد، آب قند/ کلیپ

2,084

جدیدا محققان کشف کرده اند که آب قند دادن به نوزاد در هنگام واکسن بسیار تاثیر گذار است. چرا که شیرین بودن آب قند باعث می شود که واکسن زودتر جذب بدن شود.

نی نی بان
نی نی بان 498 دنبال کننده