نگاهی به برخی گاف های داستانی بزرگ در دنیای سینما

16,991

حتی برترین فیلم ها، برترین قصه گویی های سینمایی و آثار برترین کارگردانان، گاهی مواقع، ناخواسته گاف های داستانی باورناپذیری را درون خودشان جای می دهند که شاید تا مدت ها متوجه شان نشوید و زومجی در این پرونده ی ویدیویی، برخی از آن ها را زیر ذره بین می برد.