گزارش باکس آفیس: ادامه فروش سرسام آور سریع و خشن ۸

4,896

در گزارش ویدیویی باکس آفیس این هفته درباره ی عملکرد فیلم سریع و خشن 8 و فیلم جدید اسکار آیزاک و کریستین بیل صحبت می کنیم.