موجودات فضایی میلیون ها سال پیش از زمین بازدید کرده اند

1,662
وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.3 هزاردنبال‌ کننده

یکی از دانشمندان ناسا می‌گوید که موجودات فرازمینی هوشمند احتمالا قبلا به زمین سفر و از آن بازدید کرده‌اند اما انسان‌ها متوجه نشده‌اند.

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 32.3 هزار دنبال کننده