تریلر رونمایی از تاریخ انتشار بازی Gears POP

6,629

طی مراسم inside xbox در کنفرانس Gamescome 2019 از تاریخ انتشار بازی Gears POP برای IOS و Android رونمایی شد.

وینفون
وینفون 974 دنبال کننده