ارادت ویژه آیت الله مرعشی نجفی به حضرت معصومه علیهاالسلام

2,764

ارادت ویژه آیت الله مرعشی نجفی به حضرت معصومه علیهاالسلام - از زبان فرزند معظم له