جعبه گشایی نسخه کالکتور بازی Assassin's Creed: Origins

18,474

در این قسمت جعبه گشایی زومجی به سراغ نسخه کالکتور بازی Assassin's Creed: Origins رفته ایم تا نگاهی را به محتوایی این نسخه بازی بیندازیم.

mr.arman.gamer

mr.arman.gamer

1 سال پیش
قیمت این کالکشن چنده؟؟؟؟؟؟