پوشک هوشمند بچه ابداع شد

801

یک کمپانی نوپای کره ای، حسگری جدید را توسعه داده است که به قسمت بیرون پوشک نوزادان متصل می شود و می تواند زمانی را که نوزاد، خود را کثیف می کند به والدین خبر دهد.