گریه نوزاد،

1,550
نی نی بان
نی نی بان 652 دنبال‌ کننده

به نوزادتان شیر داده اید، پوشکش را عوض کرده اید و در ظاهر خوب استراحت کرده است. پس برای چه گریه می کند؟ گر چه گریه او در ظاهر بی دلیل است اما یادتان باشد که گریهٔ نوزادان هیچ گاه بی دلیل نیست

نی نی بان
نی نی بان 652 دنبال کننده