پنج مستند سینمایی که باید تماشا کنید

5,797

جدیدترین تاپ فایو ویدیویی زومجی، پنج فیلم برترِ قسمتی به خصوص از دنیای هنر هفتم را معرفی می کند؛ مستندهایی که به واقع گرایانه ترین حالت ممکن، هستی یا بخش هایی از آن را به تصویر می کشند. www.zoomg.ir